Netfirma: Studio

Wstęp

W dobie kryzysu gospodarczego, rosnących wymagań klientów oraz dużej konkurencji, o pozycji rynkowej czy nawet przetrwaniu przedsiębiorstwa decydują takie czynniki, jak zdolność do adaptacji, szybki dostęp do informacji i optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Netfirma: Studio to oprogramowanie pozwalające zarządzać meblową firmą produkcyjno-handlową lub studiem meblowym. Co wyróżnia ten produkt od innych dostępnych na rynku? Netfirma: Studio jest aplikacją webową. W praktyce oznacza to tyle, że do korzystania z niej wystarczy przeglądarka internetowa i dostęp do Sieci. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści: dostęp do danych w każdym miejscu i czasie, niewielkie wymagania sprzętowe, brak konieczności instalowania, aktualizowania oraz administracji oprogramowaniem.

Kolejnym atutem programu Netfirma: Studio jest fakt, że przy jego tworzeniu obecne były firmy działające od lat w branży. Dzięki wielu miesiącom ścisłej współpracy mogliśmy wykorzystać ich doświadczenie, by stworzyć produkt w pełni dopasowany do potrzeb przedsiębiorców.

Funkcjonalność aplikacji Netfirma: Studio

Netfirma: Studio daje możliwość ewidencjonowania relacji z klientami, włączając w to przeszukiwanie i aktualizację danych każdego z nich. Dzięki pełnej historii zleceń, bazie kontaktów oraz podglądzie rozliczeń, zarządzanie klientami staje się znacznie szybsze i wygodniejsze. Wbudowany kalendarz umożliwia np. powiązanie pomiarów i spotkań danego projektanta z konkretnym klientem. Terminarz jest też połączony z bazą zleceń , pozwala planować terminy montaży u klientów, dokonywać zmian tych terminów, oraz zaplanować obsadę grup monterskich. Do obsługi zleceń został udostępniony moduł, który umożliwia tworzenie umowy na kuchnie, szafy, sprzęt i dodatki. Umowa może być w trakcie jej spisywania, uzupełniana od razu podczas pracy z klientem, a to wszystko przy wykorzystaniu rozbudowanej, konfigurowalnej bazy elementów/określenie precyzyjne materiałów i ich kolorów, mechanizmów, wyposażenia, elementów konstrukcyjnych bądź dekoracyjnych itp./Możemy dołączyć do drukowanej umowy z klientem warunki gwarancyjne, instrukcję obsługi lub sposób użytkowania danych mebli. Na podstawie wybranych w umowie materiałów możliwe jest wygenerowanie zamówień na te materiały u dostawców lub kooperantów i śledzenie ich realizacji. Jeśli przyjdzie nam za kilka lat wykonać inne elementy zabudowy dla tego samego klienta, wystarczy sprawdzić w programie, jakich użyliśmy materiałów, jakich mechanizmów itp. Dzięki integracji poszczególnych modułów programu ze sobą możliwe jest np. wyszukanie nierozliczonych zleceń czy oczekujących na realizację zamówień. Łatwo sprawdzimy, czy do zlecenia, które musimy wkrótce realizować mamy wszystkie potrzebne materiały i mechanizmy. Da nam to wielką oszczędność czasu i usprawni nasze działania. Aplikacja pozwala również oceniać montażystów i rozliczać ich z wykonanej pracy.

Wszystkie te udogodnienia są szczególnie ważne w przypadkach, gdy osoba prowadząca te sprawy na co dzień w firmie zachoruje lub przebywa na urlopie. Osoba będąca w zastępstwie łatwo zorientuje się w bieżących sprawach.

Właściciel przedsiębiorstwa posiada narzędzia do kontrolowania pracy swoich podwładnych i przeglądania firmowych statystyk z wybranego przedziału czasowego. Program udostępnia narzędzia do przeglądu kondycji finansowej przedsiębiorstwa, tworzenia raportów z zadanego przedziału czasowego, podglądu płatności i wpływów w zależności od ich typu (np. wypłaty wynagrodzeń, koszty administracyjne, przychody ze zleceń) oraz monitorowania oczekujących wpłat od klientów.

Pracownicy, mając do dyspozycji „wewnętrzną pocztę „ mogą tworzyć i szeregować zadania do wykonania, wymieniać się wiadomościami oraz korzystać z funkcji programu wedle przyznanych im przez właściciela uprawnień. Właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona ustala zakres dostępu poszczególnych pracowników do poszczególnych funkcji programu, w zależności od zakresu wykonywanych zadań. Umożliwia to odseparowanie osób nieupoważnionych od pewnej grupy informacji dostępnych tylko dla kadry kierowniczej. Dla każdego pracownika można ustalić dowolny zakres dostępu do aplikacji.

W programie celowo zrezygnowano z modułu magazynowego. Na rynku istnieje bardzo dużo tego typu aplikacji umożliwiających prowadzenie magazynu oraz wystawianie faktur. Netfirma skupia się na uproszczeniu i przyspieszeniu dostępu do informacji w firmie, eliminuje do minimum możliwość pomyłek przy realizacji zleceń, umożliwia wielopoziomową kontrolę nad pracownikami i przebiegiem wykonywanych zadań. Pracownik mając świadomość takiej kontroli musi terminowo wykonywać poszczególne czynności, gdyż terminowość i prawidłowość ich wykonania jest łatwa do zweryfikowania. W konsekwencji daje konkretne oszczędności czasu, pozwala zmniejszyć opóźnienia w zamawianiu towarów i komponentów do produkcji, umożliwia łatwe przejmowanie obowiązków jednego pracownika przez drugiego, zmniejsza ilość osób zatrudnionych w segmencie nieprodukcyjnym firmy.

Bezpieczeństwo

Połączenie internetowe z serwerami Netfirmy jest bezpieczne, dzięki użyciu technologii, które są wykorzystywane podczas wykonywania operacji bankowych. Właściciel przedsiębiorstwa ma dostęp do rozbudowanego rejestru wszystkich czynności wykonywanych przez użytkowników programu. Każda operacja dokonana w programie jest rejestrowana i możliwa do odtworzenia i zweryfikowania. Dane firmy są dodatkowo zabezpieczane poprzez regularne tworzenie kopii zapasowych. Programiści Netfirmy zadbali również o to, aby aplikacja zabezpieczona była przed wszystkimi znanymi atakami.

Dlaczego Netfirma: Studio?

Netfirma: Studio to aplikacja tworzona przez młody, ambitny zespół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dzięki temu, że mamy bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami korzystającymi z naszego oprogramowania - wiemy, jak zwiększyć wydajność użytkownika.

Podczas ponad rocznego testu oprogramowania w firmie obsługującej 4 studia meblowe, do obsługi wszystkich zleceń/ok.700/ wystarczyły 3 osoby /zamówienia komponentów i kontrola ich dostaw, wprowadzanie danych do systemu, umawianie montaży i rozliczanie grup monterskich, rozliczenia z klientami, prowadzenie płatności za zakupione towary, załatwianie reklamacji, wystawianie faktur itp. Wszyscy pracownicy zdecydowanie wskazywali na dużą oszczędność czasu i poprawę komunikacji wewnątrz firmy, jako najważniejsze zalety programu.

Zespół Netfirma: Studio